ادبیات

بهاریه (۱۴۰۳)

به نام خداوند جهان آفرین   سال نو مبارک   امیدوارم سال ۱۴۰۳ سالی باشد که از نادانی به سمت حکمت برویم. امیدوارم در سال

خواندن ادامه...
تاریخ فلسفه

مرور تاریخ فلسفه

  مرور جلسات تاریخ فلسفه مرور تاریخ هنر معصومه بوذری جلسات ۱ تا ۹ کارشناسی هنر – گروه سینما دانشگاه علمی – کاربردی دانشکده فرهنگ

خواندن ادامه...