Category: دکتر عبدالکریمی

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۵) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست پنجم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ دهم اردیبهشت ۹۹   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نشست ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۵) > > > >

ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک (۳) سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک»، نشست سوم. برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی؛ به تاریخ بیست و ششم فروردین ۹۹   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران به منزله‌ی یک پرابلماتیک ۳ > > > >

بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی» برگزار شده به تاریخ بیست و نهم مهر ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام «اینجا چراغی روشن است»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های […]

پاسخ به پرسش ها – دکتر بیژن عبدالکریمی – ۲۳ مهر ۹۸ سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «ادامه ی پاسخ به پرسشها» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ بیست و سوم مهر ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: پاسخ به پرسش ها – دکتر بیژن عبدالکریمی […]

مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی نشست فلسفی با عنوان «مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد» برگزار شده در خانه ی حکمت به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مواجهه ی فلسفه ی اسلامی با جهان تجدد – دکتر عبدالکریمی […]

سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۹ مهر ۹۸ – پاسخ به پرسش ها سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «ادامه ی پاسخ به پرسشها» تاریخ: ۹ مهر ۹۸ از سلسله نشست‌های سه شنبه های گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۹ مهر ۹۸ – پاسخ […]

اوصاف حیات دینی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی موضوع: «اوصاف حیات دینی» اولین شب از سیزدهمین ویژه‌برنامه تعزیت آفتاب دوشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: اوصاف حیات دینی – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول اوصاف حیات دینی – دکتر عبدالکریمی – قسمت دوم > > > >

سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲ مهر ۹۸ – پاسخ به پرسش ها سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ادامه ی پاسخ به پرسشها»   تاریخ: ۲ مهر ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲ مهر ۹۸ – پاسخ به پرسش […]

سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲۶ شهریور ۹۸ – پاسخ به پرسش ها سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «ادامه ی پاسخ به پرسشها»   تاریخ: ۲۶ شهریور ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر عبدالکریمی – ۲۶ شهریور ۹۸ – پاسخ به پرسش […]

عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر» مکان: شورای فرهنگی هدایت؛ شهرستان بهبهان تاریخ: ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر – قسمت اول […]