Category: معرفت شناسی

  مجموعه سؤالات فلسفی (۱)   1) از مجموعه ی Words of Beauty The human Soul needs actual beauty even more than bread. H. Lawrence روح ما نیازمند زیبایی است چیزی بیش از نیازمان به نان. دی اچ. لارنس ترجمۀ آزاد: م. ب.   2) از مجموعه ی Words of Beauty Nature is painting for […]

تفکر اثربخش و نویسندگی خلاق مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر محمدعلی نویدی   *به نظر شما شناخت نویسنده از واقعیت‌های جامعه خودش و جهان و میزانِ آشنایی‌ای که با تحولات و رخدادهای اجتماعی دارد، چقدر در زمان نوشتن به کمکش می‌آید و چه ضرورتی دارد؟ شما حتماً استحضار دارید که شناخت […]

تفکر نقادانه، ضرورت امروز جامعۀ ما مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر حسین بیات چطور جامعه ای آگاه داشته باشیم؟ چگونه درکی درست از مفهوم دموکراسی داشته باشیم؟ چه راهکارهایی هست که اندیشمندان بتوانند توده ها را هدایت کنند؟ آیا می شود روحیۀ اندیشه ورزی را در اجتماع تقویت کرد؟ اینها نمونه […]

بازخوانیِ مقالۀ «فلسفه در قرن جدید» نشست تلگرامی _ حامد درودیان «مروری بر فلسفه در قرن جدید؛ اثر جان سرل» پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰ گروه فلسفی تیرداد https://t.me/TirdadPhilosophyChannel     بازخوانیِ مقالۀ «فلسفه در قرن جدید» نوشته جان سرل بخش اول جان سرل در مقاله ای با عنوان «فلسفه در قرن جدید» […]

بررسی جایگاه انرگیا و انتلخیا در اندیشه ارسطو مستانه کاکائی حسن عباسی حسین آبادی مفهوم کمال، در اندیشۀ ارسطو و در مابعدالطبیعه، با کلماتی مانند انرگیا و انتلخیا بیان می شود که هر دو در انگلیسی به actuality ترجمه شده است. ارسطو در مباحث مختلف از “انرگیا” و “انتلخیا” سخن گفته است: در مابعدالطبیعه در […]

اسطوره و تاریخ نویسنده: پل ریکور ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست […]

جنبش شهود ذوات مصطفی زالی پدیدارشناسی جنبشی است که از بسیاری جهات، جریان فلسفه ی اروپایی را در قرن بیستم نشان می دهد. پدیدارشناسی توسط هوسرل در سال های ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ به عنوان راه بنیادی فلسفه ورزی و تلاشی برای بازگرداندن فلسفه از تأمل انتزاعی متافیزیکی -که محفوف به شبه مسائل است به خود […]

کسبی یا افاضه ای بودن معرفت الله محمد اسدی گرمارودی ارزش هر معرفت به موضوع آن بستگی دارد و با توجه به عظمت حضرت حق، معرفت خدا از اهم معارف خواهد بود. نحله های مختلف دینی در این خصوص، روش ها و باورهای مختلفی را برگزیده اند؛ برخی به گمان عظمت بخشیدن به معرفت الله […]

نظریه ی معرفت رضا محمدزاده یکی از مباحث مهم فلسفی زمان حاضر را معرفت ‏شناسی (epistemology) یا نظریه‏ ی شناخت (theory of knowledge) تشکیل می ‏دهد. اگر چه این مباحث در منابع قدیمی‏ تر فلسفی به نوعی مطرح بوده است ولی تنوع و تعدد مسائلی که امروزه معرفت شناسان مورد توجه قرار می‏ دهند و […]

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]