Category: اسطوره ها

شناخت نماد، نشانه، و زیرمتن اسطوره ای در آغازگاه نویسندگی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با خانم دکتر سودابه فضایلی   در نقطۀ تلاقی نویسندگی و شناخت اساطیر، شاید یکی از کلیدی ترین سؤالات این باشد که کدامیک بر دیگری تقدم دارند؟ و رابطه میان اسطوره، نماد و نشانه با فنون نویسندگی چگونه […]

اسطوره و تاریخ نویسنده: پل ریکور ترجمه و تلخیص: علیرضا رضایت در نگاه اول، اسطوره و تاریخ دو مقوله متضاد به نظر می رسند. مسلما آنها هر دو حکایت هستند، یعنی قرار گرفتن رویدادها در داستان های واحد و یکپارچه که می توان آنها را باز گفت. اما اسطوره حکایت خاستگاه ها و ریشه هاست […]

اسطوره، قساوت، و روزگار تفسیری بر تراژدی های یونان باستان؛ تناول خدایان. نوشتۀ یان کات محمد رضایی راد   زمانی فریدریش هبل گفته بود: «درام باید روابط جدید را نشان دهد؛ نه داستان های جدید را». و این کاری بود که تراژدی نویسان عصر طلایی یونان انجام داده بودند. آنان با نمایش روابط جدیدی میان […]

مبانی اسطوره ای در ساختار سه گانه طبقات اجتماعی محمد رضایی راد سازمان اجتماعی ایران ساسانی براساس الگوی دیرینه ساختار سه گانه طبقاتی نزد اقوام هند و اروپایی شکل گرفت. در دوران ساسانیان با پیشرفت مناسبات اجتماعی طبقه چهارمی به این سه افزوده شد که در اسناد اداری این طبقه متعلق به دبیران و در […]

خاستگاه نام گذاری دژ اهریمنی بهمن در شاهنامه آرش اکبری مفاخر  این مقاله به بررسی این پرسش می پردازد: چرا نام دژی که ساکنان آن از تبار اهریمن، دیوان و جادو انند و به اهریمن پرستی می پردازند، به نام امشاسپند بهمن نام گذاری شده است؟ بهمن نماد اهورامزدا و نخستین آفریده ی مینوی اوست […]

بررسی ساختاری اسطوره نوشته کلود لوی استروس ترجمه دکتر بهار مختاریان – فضل الله پاکزاد به رغم تلاس های اخیر برای از سرگیری دین پژوهی، چنان است که گویی مردمشناسی در بیست سال گذشته بیش از پیش از این حوزه دوری جسته است. در همین گیرودار، خاصه به سبب روی برتافتن مردمشناسان متخصص از ادیان […]

موسیقی آیینی و مذهبی ایران محمدرضا درویش با پیدایش ادیان، مذاهب و مکاتب فکری و فلسفی، انسان ها آیین های خود را با محتوا و روش های عملی هر مذهب یا مکتب سازگار کردند. در روش های عملی تداوم هر مذهب یا مکتبی قائم به حضور و انجام آیین ها و مناسک شد. هنرها در […]

تحلیل روایی داستان سیاوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون ذوالفقار علامی مائده اسداللهی داستان تراژیک سیاوش یکی از داستان های بسیار مهم و در خور توجه شاهنامه فردوسی است. در مقاله حاضر، این داستان از منظر تحلیل انتقادی گفتمان بر پایه الگوی کنشگران اجتماعی ون لیوون بررسی شده است تا مشخص شود کارگزاران اجتماعی […]

اسطورۀ اژدهاکشی در هند و ایران   ا.س. گرینباوم ترجمه: فضل الله پاکزاد اسطوره ها، قصه های عامیانه، داستان های پریوار، حماسه ها و روایات گان نکات ناگفته تاریخی را باز می نمایند. این نکته ها را باید با بررسی های دقیق علمی شناخته و به حل معمایشان پرداخت. “اژدها” نیز مقوله ای از این […]

بخشی از مصاحبه با سودابه فضایلی در باب اسطوره چاپ شده در مجله‌ی کرگدن فقط بی‌سوادها و روزنامه‌نگارهای زرد نیستند که تعبیر “اسطوره” را در غیر محلش به کار می‌برند. گاهی می‌بینیم و می‌شنویم که فضلا و علما هم اسطوره را به جای اسوه و قهرمان و پهلوان به کار می‌برند. شاید دلیلش این باشد […]