متن خوانی کتاب «درباب معیار ذوق و تراژدی»؛ نوشته‌ی دیوید هیوم

از «مجموعۀ زیبایی‌شناسی و فلسفه‌ی هنر»؛ انتشارات فرهنگستان هنر

خرید4
دیدگاه0

تومان 30,000