Tag: آثار یاسمینا رضا

  انسجام بنیادهای فکری و ساختار در نمایشنامه های یاسمینا رضا معصومه بوذری یاسمینا رضا در آثارش به انسان معاصر توجه دارد؛ و آدم هایی را به تصویر می کشد که در لابیرنت زندگی چنان سردرگُم شده اند که دیگر رهایی از این بازی برایشان امکانپذیر نیست. نمایشنامه های منسجم و دقیق او بسان آینه […]