Tag: آرزو آتشکار

نگاهی تاریخی به چالش ها و هنجارشکنی کار زنان در استخراج معدن   ترجمه: آرزو آتشکار   پس از ممنوعیت اشتغال زنان در معادن و بخش زیر- زمین حوزه های معدن در  انگلیس قرن نوزدهم، گروهی از زنان کارگر در حوزه های معدن لانکشایر ظهور کردند. این زنان زیر دامن های زبر خود شلوار می […]

پایداری ارزش های اخلاقی مذاهب اولیه، در میان رودان، مصر، و یونان باستان معمولاً خط روشنی میان خیر و شرّ در نظر داشتند و اخلاقیات در طول تاریخ تمدن، تقریباً بر مبنای همان خط فاصل “عمل پسندیده” و “عمل ناپسند” صورتبندی می شد. آپولوژیست ها باور داشتند ذات و سرشت انسان به خودی خود نیک […]

ترجمۀ شعر، ترویج منظومۀ حکمت ها چرا شعرها باید ترجمه شوند؟ این سؤالی است با پاسخ های بسیار. یکی از پاسخ ها می تواند این باشد که دنیای شعر به مثابه منظومه ای است متعلق به شاعر؛ و مجموعۀ شعرهای هر شاعر، ظهور اندیشه، نگرش و جهان بینی اوست. امّا آیا شاعر قرار است برای […]

آسیب شناسی اجتماعی، اگر با دقت از سوی جامعه شناسان پیگیری شود، جامعه آرام زخم های خود را ترمیم می کند و در نتیجه آن جامعۀ سالمی که انتظارش را می کشیم ظاهر می شود. جامعۀ سالم در گرو شناخت ویژگی های افراد و طبقات مختلف آن، و بررسی و تصحیح رفتارهای آنان است. در […]

لطیفه هایی چنان جذاب که فیلسوفان فرانسوى هم دوست بدارند برگردان: آرزو آتشکار «افلاطون و پلاتیپوس به یک نوشگاه می آیند…: فهم فلسفه از طریق لطیفه»، کتابی از توماس کتکارت و دنیل کلین؛ این دو نویسنده سعى دارند نکاتى از تاریخ فلسفه را از طریق لطیفه ها به مخاطب توضیح دهند. جرمى بنتام در کافه  […]

  الگوی سایه و خودشیفتگى نوشته: کاترینا والنتینى ترجمه: آرزو آتشکار یادداشت مترجم:  در زندگى هر کدام از ما ممکن ست زمانى فرارسیده باشد  که از واکنش هاى خود شگفت زده و یا شرمگین بوده ایم؛ در این هنگام چنان براى خویش غریبه مینماییم که گویی در مقابل آیینه با چهره اى ناشناس مواجه شده […]