Tag: آزادی

مختصری در باب فلسفه اخلاق کانت سعیده معصومی می توان در کل چنین گفت که مراد کانت از “اخلاقی زیستن”، خود آیین زیستن است. و برای شرح خودآیینی باید اضافه کرد که مراد کانت اینجا از خود صرفاً اراده یا عقل عملی است و در این معنا هر چیز دیگری خارج از اراده ی شخص […]

ایران در آینه، روایتی هگلی سخن‌رانی در «شب‌های ایران‌شناسی» عنوان: یزد، تیر ٩٨ دکتر حسن فتحزاده، دانشیار فلسفه غرب دانشگاه تبریز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ایران در آینه، روایتی هگلی؛ دکتر فتحزاده   > > > >

  روایت اندیشه دکتر علی شریعتی در باب آزادی فایل صوتی (بخش اول و دوم) اولین جلسه از سلسله جلسات دوره “برای انسان“ روایت اندیشه دکتر علی شریعتی در باب “آزادی”  توسط دکتر سید جواد میری پنجشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: روایت اندیشه دکتر علی شریعتی در باب […]

شریعتی، معلم کدام انقلاب؟ سوسن شریعتی   آیا شریعتی انقلابی بود؟ به کدام معنا انقلابی بود؟ در روش ؟در اهداف؟ در تفکر؟ معروف است که شریعتی معلم انقلاب بود. اما ما در روزگاری به سر می بریم که با این هر دو مولفه، “معلمی و انقلاب” مشکل پیدا کرده ایم. نه معلمی چندان اعتباری دارد و […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی مارتین هایدگر در کتاب درباره ی ذات حقیقت اظهار می دارد که “ذات حقیقت آزادی است”. این مقاله در صدد تفسیر این عبارت و روشن ساختن تفسیر عمیق تر است که هایدگر از معنا و مفهوم حقیقت و نسبت آن را آزادی آدمی ارائه می دهد. در این بحث آزادی نه […]