Tag: بادبادک باز

تحلیل جامعه شناختی شخصیت در رمان بادبادک باز   دکتر زینت نوروزی دکتر علیرضا اسلام جامعه شناسی رمان زمینه ی نقد و بررسی جامعه شناسانه ی بسیاری از آثار ادبی را که قابلیت این گونه نقد را دارند فراهم کرده است. این شاخه از جامعه شناسی ادبیات، رمان را ماده ی مطالعات خود قرار داده […]