تحلیل جامعه شناختی شخصیت در رمان بادبادک باز

 

دکتر زینت نوروزی

دکتر علیرضا اسلام

جامعه شناسی رمان زمینه ی نقد و بررسی جامعه شناسانه ی بسیاری از آثار ادبی را که قابلیت این گونه نقد را دارند فراهم کرده است. این شاخه از جامعه شناسی ادبیات، رمان را ماده ی مطالعات خود قرار داده تا بتواند پیوند جامعه و ادبیات و تأثیرهای متقابل این دو را نشان دهد و از این راه، به حقایق اجتماعی پیدا و پنهان جامعه و همخوانی آن با ساختار اثر ادبی بپردازد. اهمین و جایگاه شخصیت در رمان و اجتماع، تحلیل جامعه شناختی شخصیت ها را در حوزه جامعه شناسی رمان اقتضا می کند. آثار خالد حسینی از این لحاظ که او نویسنده ای است واقع گرا، قابلیت نقد و بررسی جامعه شناسانه را دارد. او د ررمان هایش به وقایع و حقایق جامعه ی افغانستان پرداخته است و با طرح موضوع هایی مانند نژاد، قومیت، جنگ و مهاجرت، سعی در آسیب شناسی مشکلات و معضلات اجتماعی و نقد آن داشته است.

نویسنده در سیر حوادث تاریخی و تحولات اجتماعی رمان بادبادک باز به موضوع هایی می پردازد که جامعه ی افغانستان از آن رنج م یبرد. نگارنده در این پژوهش می کوشد با استفاده از چند عامل مهم که در شکل گیری شخصیت در فضای جامعه و رمان مؤثرند، با تحلیل جامعه شناختی شخصیت های رمان بادبادک باز، موضوعات اجتماعی مطرح شده را ریشه یابی کند و تأثیر عوامل جامعه شناختی را در شکل گیری شخصیت ها و شخصیت پردازی نشان دهد.

عوامل تأثیرگذار اجتماعی در شخصیت پردازی مورد استفاده در این مقاله عبارتند از: تحولات اجتماعی و حوادث تاریخی، نقش شخصیت در جامعه، رویارویی شخصیت با دیگران، عوامل بازدارنده ی شخصین در اجتماع، بُعد درونی و بُعد اجتماعی شخصیت.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *