Tag: تئاتر

گروه هنرمندان: عرفان پهلوانی نیک‌بختی تو در گروی نیک‌بختی مردم و میهنت است؛ جز این هر خنده‌ات را دیو اندوه در کمین خواهد بود. (از آرش نامه؛ عرفان پهلوانی) عرفان پهلوانی کارشناس ارشد ادبیات نمایشی کارشناس نمایش-بازیگری دارای مدرک آموزشی از OKFT بنیان­گذار و مدیر پیشین دپارتمان رسانه­ های دیداری و شنیداری دانشکده خبر مدرس […]

گروه هنرمندان: اشا صدر هنر براى من دریچه ایست تا از ترس هایم حرف بزنم. اشا صدر اشکوری هنرمند بینارشته ای، پرفورمنس آرتیست، ویدیو آرتیست و نویسنده I مدرس سابق دانشگاه هنر و معماری دکترای تئاتر، سینما و رسانه، دانشکده هنر و فلسفه چارلز در پراگ و دانشگاه هنر وین عضو شهرک بین المللی هنرمندان […]

«بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» سخنرانی دکتر فریندخت زاهدی در صد و چهاردهمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «بررسی اجتماعی ادبیات نمایشی در ایران» زمان: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ تا ۱۹ مکان: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: […]

رخداد تئاتر در فلسفه ی آلن بدیو مجتبی شیدا آنچه در این مقاله بدان خواهیم پرداخت بررسی جایگاه تئاتر در آراء آلن بدیو فیلسوف معاصر فرانسوی است. بدیو شاید تنها فیلسوفی در دوران معاصر است که کماکان فلسفه را به مثابه ی جستجوی حقیقت می خواهد. وی ابتدا از چهار حوزه ی علم، سیاست، هنر […]

انسان شناسی تئاتر   یوجینیو باربا ترجمه: مجید اخگر این مقاله ترجمه ی فصلی از کتاب فرهنگ انسان شناسی تئاتر است. در ابتدای این فصل، باربا انسان شناسی تئاتر را تعریف می کند: مطالعه ی رفتارهای اجتماعی –فرهنگی و نیز فیزیولوژیک انسان در موقعیتی اجرایی. به نظر او، اجراکنندگان سنتها و فرهنگهای مختلف از اصولی […]

تئاتر و وجود هانی گوییه ترجمه: مازیار مهیمنی این پرسشی است فلسفی، اگر فلسفه را تأملی بدانیم در باب نخستین اصول چیزها و ماهیت شان … سطور بالا آغاز کننده ی پیشگفتاری هستند که حکم درآمد کتاب حاضر و کتاب پیشین ما را دارد. وجود متأخر است بر ماهیت. اینجا نیز همان پژوهش پیشین را […]