Tag: تحلیل داستان

مروری بر “تعویق معنا” در آراء دریدا، با تحلیلی از داستان “گدا” اثر غلامحسین ساعدی   معصومه بوذری مقدمه در این یادداشت قصد داریم با مروری کلی به برخی آراء ژاک دریدا، نظریه پرداز الجزایری-فرانسوی، و بخصوص آنچه با عنوان “تعویق معنا” مطرح کرده است به بررسی یک داستان کوتاه اثر غلامحسین ساعی بپردازیم؛ داستانی […]

چند داستان کوتاه ترجمه و تحلیل دکتر شادمان شکروی دنیای امروز با سرعتی عجیب به سمت کوتاه شدن و بلکه کوچک شدن پیش می‌رود. همه چیز کوچک می‌شود؛ خانه‌ها و اثاثیه آنها، تلفن‌ها، اتومبیل‌ها، کارخانه‌ها و البته شعرها و داستان‌ها. دنیای امروز دنیای به وحدت رسیدن بسیاری از اندیشه‌ها و رویداد‌هایی است که در گذشته […]

دیدگاه از منظر زبان شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی   مهرناز شیرازی عدل دکتر فرهاد ساسانی   دیدگاه در زبان شناسی ساختاری نقش مهمی در تعبیر صحنه ها ایفا می کند. این نکته که هر بیننده یا گوینده صحنه ی مورد بحث را چگونه تعبیر می کند، به دیدگاه او درباره […]