Tag: تعهد در هنر

بازنمود نمادین امر قدسی در فرهنگ و هنر ایرانی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر بیژن عبدالکریمی   – عنوان مصاحبه ما با جنابعالی بازنمود نمادین امر قدسی در فرهنگ و هنر ایرانی است، اگر موافق باشید برای شروع گفت‌وگو بحثی نظری در مورد این واژه‌ها داشته باشیم: فرهنگ ایرانی، امر مقدس […]