Tag: تی. اس. الیوت

      کارکرد اسطوره در آثار نمایشی تی. اس. الیوت معصومه بوذری   چکیده تی. اس. الیوت (۱۸۸۸-۱۹۶۵)، همچنانکه در اشعارش به انسان و فلسفه ی زندگی توجه دارد، در نمایشنامه هایش نیز با بهره گیری از اساطیر باستان و اشارات و رمزها، اعتقادات خود را درباره ی نقش اندیشه ی فلسفی و تفکر […]

      معصومه بوذری   تی اس الیوت، شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد شهیر نیمه اول قرن بیستم، هم در اشعار و هم در نمایشنامه هایش واژه  را وام می گیرد تا به ترسیم و نمایش فرهنگ جامعه و روزگار خود بپردازد. او در شعر بلند “The Waste Land” تصاویری از مردمانی که بیهوده […]

    بازخوانیِ سطرهایی از ویست لندِ الیوت معصومه بوذری “سرزمین ویران، سرزمین بایر، سرزمین هرز، دشت سترون…” این چه ناکجا آبادِ بی زمان و مکانی است که مدام می خوانیمش و درباره اش اینهمه سخن می گوییم؟ شاید این خاصیت معجزه گونه ی شعر باشد. آن هم شعری که شاعرش نیز آن را به […]

    بازخوانی سطرهایی از شعرِ نمایشیِ “صخره” اثر تی. اس. الیوت معصومه بوذری   تی. اس. الیوت در شعر نمایشیِ “صخره”، که در سال ۱۹۳۴ به چاپ رسانده، با مضامین نمادین و بینامتنی، ما را به درک مفاهیمی مذهبی دعوت می کند. این شعر نمایشی که حدّ فاصل شعر بلند و نمایشنامه ی مستقل […]