Tag: حافظ

راه تجدد ایرانی از حافظ می گذرد گفتگوی یاسر میردامادی با داریوش آشوری پاریس؛ تابستان ۲۰۱۶ …در این بافتار یا زیرمتن تاریخی- فرهنگی که بسیار پیچیده است، نمی شود بین چیزها رابطه علت و معلولی ساده برقرار کرد. اما آن چیزی که به تجربه ی شخصی من و دیدگاه ام مربوط می شود این است […]

نسبت “ما” و حافظ: حافظ و رادیکالیسم دینی و فرمالیسم مذهبی دکتر سیدجواد میری برخی از اندیشمندان، گاهی درباره نسبت ما و شعرای ایرانی ساعتها صحبت میکنند اما حتی یک بیت هم نقل نمیکنند. یعنی ارتباطی با متن ایجاد نمیشود. نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که حافظ تنها یک نماد نیست. […]

تأثیر غزل حافظ در دیوان شرقی-غربی گوته حسن نکوروح دیوان شرقی غربی را گوته، شاعر آلمانی، در آغاز تحت تأثیر ترجمۀ هامر از غزلیات حافظ نوشت، بعد از دیگر شاعران و نویسندگان ایرانی و شرقی هم تأثیر پذیرفت، به خصوص سعدی، که از او هم تضمین هایی شده و قطعاتی، کوتاه و بلند، به این […]

جلوه های صلح و بشردوستی در اشعار مولانا، حافظ و سعدی فرانک سلیمانی استفاده از ظرفیت های فکری و فرهنگی کشور می تواند کمک مؤثری در بهبود فعالیت های انسان دوستانه، جمعیت هلال احمر باشد؛ لذا هدف از این مطالعه؛ بررسی نگاه مولانا، سعدی و حافظ به دلایل مختلف از جمله نگاه بشری و درک […]

خودواسازیِ تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ، خوانشی دریدایی فرهاد ابدالی دکتر امیرعلی نجومیان این مقاله از دیدگاه “واسازی” دریدایی به بررسی “خودواسازی” تقابل دوگانه حافظ / زاهد در غزلیات حافظ می پردازد. به همین منظور پس از اشاره کوتاهی به رویکرد “واسازی”، که چارچوب نظری ناظر بر این نوشتار است با طرح […]

    دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده ی مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون […]