Tag: داریوش آشوری

راه تجدد ایرانی از حافظ می گذرد گفتگوی یاسر میردامادی با داریوش آشوری پاریس؛ تابستان ۲۰۱۶ …در این بافتار یا زیرمتن تاریخی- فرهنگی که بسیار پیچیده است، نمی شود بین چیزها رابطه علت و معلولی ساده برقرار کرد. اما آن چیزی که به تجربه ی شخصی من و دیدگاه ام مربوط می شود این است […]

    گفتگوی یاسر میردامادی با داریوش آشوری   نزدیک به پنج دهه است که داریوش آشوری(متولد ۱۳۱۷ خورشیدی، تهران) با مقاله ها، کتا بها، ترجمه ها، واژه گزینی ها، درسگفتارها، ویراستاری ها، گفتگوها و مصاحبه هایش نقشی صر فنظر نکردنی در برساختن تجدد ایرانی، به ویژه از رهگذر مدرن کردن زبان فارسی ایفا کرده […]

    مفهوم غرب زدگی داریوش آشوری   مرور تاریخچه ی جریان منورالفکری و آشنایی با اصطلاحات این حوزه. روشنفکر کیست و روشنفکری چیست؟ از پیش از آخوندزاده تا پس از فردید.   از اینجا گوش کنید: پادکست مفهوم غربزدگی – داریوش آشوری این فایل از کانال سخنرانی ها دریافت شده است. (sokhanranihaa)   این […]