Tag: درباره زشتی

  زیبایی زشتی (برگردانی از مقدمه کتاب درباره زشتی اومبرتو اکو) ترجمه: صفورا فضل اللهی درباره زشتی، یکی از آخرین کتاب های اومبرتوا کو، نویسنده و نشانه شناس معروف ایتالیایی است که در سال ۲۰۰۷ توسط انتشارات SeckerHarvil چاپ و منتشر شده است. این اثر به دنبال کتاب دیگری که اکو به “تاریخ زیبایی” اختصاص داده […]