Tag: دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

نوروز، جلوه گاه اسطوره آفرینش   دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اقوام باستانی، اعم از دوران اساطیری یا تاریخی، هرچند دارای ساخت های اجتماعی – فرهنگی گوناگون بودند، اما همگی به گونه یی با مفهوم «نوشدگی» و «نوروز» آشنایی داشتند. انسان های دوره ی اساطیری معتقد بودند که جهان بر الگوی تکوین یا مطابق اسطوره ی […]

درآمدی بر اسطوره های بنیادیِ شاهنامه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره و بنیان اساطیری در شاهنامه فردوسی از اهمیت شایانی برخوردار است. با آنکه اسطوره یکی از مهم ترین مباحث شاهنامه شناسی را تشکیل می دهد، ولی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامه نیازمند توجه به دو دوره ایران باستان […]