Tag: دکتر بهار مختاریان

بررسی ساختاری اسطوره نوشته کلود لوی استروس ترجمه دکتر بهار مختاریان – فضل الله پاکزاد به رغم تلاس های اخیر برای از سرگیری دین پژوهی، چنان است که گویی مردمشناسی در بیست سال گذشته بیش از پیش از این حوزه دوری جسته است. در همین گیرودار، خاصه به سبب روی برتافتن مردمشناسان متخصص از ادیان […]

نظریه و روش در تفسیر و تحلیل تصویر گفتگو با دکتر بهار مختاریان   در مورد دو اصطلاح آیکونوگرافی و آیکونولوژی توضیح دهید و بفرمایید چرا آن را به شمایل نگاری یا شمایل شناسی ترجمه نمی کنید؟ بگذارید بحث را اینگونه آغاز کنم که من ترجیحاً این دو اصطلاح را به صورت آیکون نگاری و […]

حقیقت اسطوره ای دکتر بهار مختاریان   هسته اصلی بحث ما ناهمگنی ادراک انسانی مبتنی بر میتوس و ادراک مبتنی بر لوگوس و روابط بنیادین میان مقوله های شناخت و فرهنگ و نقش و جایگاه این دو در روند فهم تاریخی است. این ناهمگنی ادراک انسان از مفهوم حقیقت، درهمان ابتدای کار، به این گمان […]

اردوی سور آناهیتا و آتشکده ها دکتر بهار مختاریان نام اردوی سور arәdvī sūra “رود نیرومند” با صفت دیگر  یعنی آناهیتا anāhita “بی آهو، بی عیب”  از منابع اوستایی شناخته شده است. منابع یونانی نیز از ایزدبانویی با نام اناتیس ̉Αναϊτις یاد می کنند و او را با ایزدبانوهای آرتمیس و آفرودیت یکی می انگارند.  […]

پاسخی به پرسش درباره مکتب پیش آریایی   علیرضا حسن زاده، بهار مختاریان   توضیح: آقای علیرضا حسن زاده، پرسشی را از خانم بهار مختاریان در حوزه اسطوره شناسی مطرح کرده بودند که در زیر این پرسش و پاسخ را می خوانیم. پرسش: سر کار خانم مختاریان یادداشت جذابی را در خصوص مصاحیه من و خانم […]

اسطوره ی ایران باستان   دکتر بهار مختاریان ویکو(Vico) تاریخ را شامل دو جریان  می داند : ۱-  مشیت االهی ۲- اثر انسانی. او معتقد است که صورت نخست  صورت دوم را تحت تاثیر قرار می دهد و گاه با خواست انسان در تضاد قرار می گیرد و  شکل گیری آن به سرآغازهای نا منظم […]

نگاهی به پژوهشی ساختارگرایانه در روایت های اسطوره ای شاهنامه دکتر بهار مختاریان پرداختن به پژوهش و تحلیل ساختاری اساطیر در ایران کاری بسیار تازه وجوان است. بجز چند تن از ایرانیان، آن هم از دانش آموختگان حوزۀ فرهنگ وزبان های باستانی و زبان شناسی و ادبیات فارسی، از جمله شادروان مهرداد بهار و سرکار […]