Tag: دکتر حمیدرضا آیت اللهی

مغالطۀ وجودی (Existential Fallacy) و کاستی منطق قدیم دکتر حمیدرضا آیت اللهی منطق قدیم در بعضی موارد نتیجه گیری هایی می شود که در همه حال صحیح تلقی می گردند در حالی که با کمی دقت متوجه خواهیم شد که این نتیجه گیری ها در شرایطی خاص نمی تواند درست باشد. این نتیجه گیری ها، […]

مفاهیم و مسائل فلسفه دین سخنرانی دکتر حمیدرضا آیت اللهی فلسفه دین به عنوان شاخۀ فلسفه در چه موقعیتی در جهان قرار دارد؟ چه موضوعاتی و مسائلی در آن هست؟ در صدد است چه مسائلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؟ و با چه روشی و با چه مفاهیمی؟ آنچه در باب آشنایی با […]

پیرامون زمان در فیزیک و فلسفه نشست علمی «زمان در چند افق» تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۷ دائره المعارف بزرگ اسلامی عنوان نشست: «فضا- زمان یا زمان زیسته، نزاع فلسفه و فیزیک» سخنرانی دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر ابوتراب یغمایی پیرامون زمان در فیزیک و فلسفه    این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: […]

زمان در چند افق آغاز تاریخ، آغاز آگاهی است/ فلسفه ورزی درباره زمان همایش «زمان در چند افق» مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی   خلاصه ی سخنرانی استادان دینانی، طالب زاده، حشمت پور، یغمایی، و آیت اللهی   متافیزیک سنتی، زمان و مسأله آفرینش محمد حسین حشمت پور   مسایل زمان عبارت اند از: وجود، […]