Tag: دکتر سید احمد فردید

جلیِّ‌ نظر و دقیق‌ِ نظر دکتر سیّد احمد فردید: انسان دو دید دارد. یک‌وقت «موجود» را می‌بیند و یک‌وقت «وجودِ موجود» یا «ماهیتِ موجود» را می‌خواهد ببیند. شناسائیِ علمی، doxique است و این اصطلاح را هوسرل استعمال کرده. کیش‌داری وضعی است که ما در علم داریم، زیرا نرفته‌ایم از ذات اشیاء بحث کنیم. یک اموری […]

ما و سید احمد فردید بازنشر سخنرانی های میزگردی با عنوان «ما و سید احمد فردید» با حضور استادان احسان شریعتی، حسین کچویان، عبدالحسین خسروپناه، احمد رهدار، علیرضا قائمی نیا، و محمد رجبی   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید: ما و سید احمد فردید – سخنرانی احسان شریعتی ما و سید احمد […]