Tag: دکتر شادمان شکروی

چند داستان کوتاه ترجمه و تحلیل دکتر شادمان شکروی دنیای امروز با سرعتی عجیب به سمت کوتاه شدن و بلکه کوچک شدن پیش می‌رود. همه چیز کوچک می‌شود؛ خانه‌ها و اثاثیه آنها، تلفن‌ها، اتومبیل‌ها، کارخانه‌ها و البته شعرها و داستان‌ها. دنیای امروز دنیای به وحدت رسیدن بسیاری از اندیشه‌ها و رویداد‌هایی است که در گذشته […]

جایگاه فکر در نویسندگی خلاق مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر شادمان شکروی دکتر شادمان شکروی، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی، و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گرگان، از بیش از بیست سال پیش تاکنون در محیط نیمه آکادمیک جهاد دانشگاهی، مربی و راهنمای نسلی از نویسندگان جوان هستند که […]

ادامه گفتگو با دکتر شادمان شکروی در بررسی چالش های نویسندگی علمی در دانشگاه ها / ۲ آنگونه بنویسید که در حمام آواز می خوانید نویسندگی علمی در ایران، یک ضرورت ناشناخته باقی مانده است. خبرگزاری کتاب ایران؛ ایبنا – مهتاب دمیرچی: … شادمان شکری، محقق و نظریه پرداز برجسته و نام آشنای جهانی و […]