Tag: دکتر محمدمهدی اردبیلی

  آیا هستی شناسی بنیادین است؟ امانوئل لویناس ترجمه: محمدمهدی اردبیلی   تقدم هستی شناسی به نظر می رسد تقدم هستی شناسی بر [سایر] شاخه های دانش بر روشن ترین شواهد تکیه دارد چرا که هر دانشی نسبت به روابط میان موجودات مرتبط یا متضاد با یکدیگر، تلویحاً نشان دهنده ی فهم این حقیقت است […]

نشست تخصصی”مواجهه‌ی فلسفه و سیاست”، دانشگاه شیراز شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۹۸ بازنشر فایل صوتی نشست تخصصی مواجهه ی فلسفه و سیاست؛ دانشگاه شیراز سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با عنوان “ضرورت فلسفی و تجربه سیاسی“ سخنرانی دکتر احمدرضا آزمون با عنوان “مواجهه‌ی فلسفه و سیاست“ بخش پرسش و پاسخ دانشجویان از آقایان دکتر محمد مهدی اردبیلی […]

فیلسوف در بحران دکتر محمدمهدی اردبیلی انسان همواره و اساسا در بحران میزید. این بحران تمام ارکان حیاتش را در بر گرفته است. از یک سو، خود انسان در بحران دائمی است و از سوی دیگر جهانش بحران زده است؛ که البته این هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. ایده فراروی از بحران و تجربه […]

چرا هگل امروز؟ چرا هگل امروز؟ سخنرانی دکتر آرش اباذری، دکتر محمدمهدی اردبیلی، دکتر مصطفی زالی یکشنبه، ششم خرداد، ساعت ۱۶، دانشگاه تهران، دانشکده ی ادبیات ، تالار کمال   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید:   دکتر اباذری، دکتر اردبیلی، دکتر زالی؛ چرا هگل امروز   منبع: https://t.me/anjomangphut > > > >

حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی فایل صوتیِ نشست «حال و معاصریت» سخنرانان: محمدمهدی اردبیلی آیدین کیخایی ۲۹ مهرماه ۱۳۹۸ دانشگاه تهران   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: حال و معاصریت – سخنرانی محمدمهدی اردبیلی و آیدین کیخایی > > > >

بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با موضوع «بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه» تاریخ ۹ مهر ۹۸ برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه – دکتر اردبیلی > > > >

تبارشناسیِ ایده بازنشر درسگفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان “تبارشناسیِ ایده“ در هشت جلسه زمستان ۹۳ این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: ۱- تبارشناسیِ ایده، جلسه اول، قسمت اول ۲- تبارشناسی ایده، جلسه اول، قسمت دوم ۳- تبارشناسی ایده، جلسه اول، قسمت سوم ۴- تبارشناسی ایده، جلسه دوم، قسمت اول ۵- تبارشناسی ایده، […]

در دفاع از نقدِ درون‌زا دکتر محمدمهدی اردبیلی نقد از همان ابتدا دچار نوعی پارادوکس است. از یک سو، در فرایند نقد، منتقد بناست موضع و رویکرد خود را مطرح کند و نقد با اغراض و دغدغه‌های او پیوند خورده است، اما از سوی دیگر، اگر منتقد برای نقدِ یک موضوع از مبانی خویش آغاز […]

تاریخ، هگل یا فوکو؟   مناظره «تاریخ، هگل یا فوکو؟» با حضور آرش حیدری و محمدمهدی اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی زمستان ۹۵   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری متن مناظره: تاریخ (ایران) هگل یا فوکو   منبع: کانال درنگ های فلسفی (https://t.me/PhilosophicalHalt) > > […]

واکاوی معانی چندگانه بیلدونگ در فرهنگ و فلسفۀ آلمانی فایل صوتی سخنرانی دکتر محمد مهدی اردبیلی سخنرانی سوم نشست خاستگاه‌های فرهنگ در اندیشه مدرن (از کولتور به بیلدونگ) ۸دی ماه سالن اندیشه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: معانی چندگانه بیلدونگ – دکتر اردبیلی   > > […]