Tag: دکتر نادر امیری

زمینۀ فکری و اندیشۀ ادبی میخاییل باختین   دکتر نادر امیری میخائیل باختین را از پیشگامان نظریه ادبی مدرن می دانند. او از معدود اندیشمندانی است که در زمینه ریشه های ژانری رمان دست به مطالعه و نظریه پردازی زده است؛ حاصل این مطالعات نظریه ی گفتگو است که امروزه نه تنها در ادبیات بلکه […]