Tag: دکتر نصرالله حکمت

چه هایی ایمان پیشافلسفی سخنرانی دکتر نصرالله حکمت با عنوان «چه هایی ایمان پیشافلسفی» سلسله مباحث ایمان پیشافلسفی جلسه چهارم قسمت دوم ( بخش اول) در این بخش دکتر حکمت ابتدا به نحو موجز به مرور بحث ایمان پیشافلسفى و ضرورت آن در تحقق فلسفه در فلسفه اسلامى مى پردازند. از اینجا ضرورت یک ادبیات […]

فایل صوتى جلسه نقد و بررسى کتاب «پرسش از امکان امر دینى در جهان معاصر» تالیف دکتر بیژن عبدالکریمى سخنرانی دکتر نصرالله حکمت برگزار شده در دانشگاه علامه طباطبایى   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: نقد کتاب امکان امر دینی – قسمت اول نقد کتاب امکان امر دینی – قسمت دوم   سایت چیستی ها […]