Tag: دکتر رامین جهانبگلو

در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز   رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که به ویژه در آموزه‌های گاندی و تاگور متبلور شده است.     کتاب تازه […]

زن در رمان مدرن غرور و تعصب جین آستین فایل صوتی سخنرانی دکتر رامین جهانبگلو  از سلسله نشست های آگورا فصل: فلسفه رمان مدرن نشست دوم ۱۹ خرداد ۹۸ رمان مدرن آینه دنیای مدرن است و رمان نویس جستجوگر پیچدگی‌های انسان مدرنی است که بعد تاریخی موجودیت خود را بررسی می‌کند. در واقع رمان مدرن […]

نسل چهارم روشن فکری رامین جهانبگلو من همیشه از این موضوع دفاع کرده ام و اعتقاد دارم که پست مدرنیسم یک دورۀ تاریخی بعد از مدرن نیست. یک چالش یا یک بحرانی است که مدرنیته دچار آن شده و سعی می کند که خودش جواب بدهد. پس ما باید متوجه این موضوع باشیم که اگر […]

در دوزخِ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز رامین جهانبگلو، سرپرست مرکز گاندی در بنیاد مطالعات صلح در دانشگاه جندل دهلی نو رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که به […]

ایدۀ ناکجاآبادی جامعۀ مدنی و اصل تعالی شهروندی گفتگوی رامین جهانبگلو با دومینیک اشناپر   ترجمه صدیقه رحیمی اشناپر: … تاریخ حکایت می کند که زادگاه مفهوم دموکراسی، کشورهای اروپای غربی، بویژه انگلستان است. یعنی برای نخستین بار انگلیسی ها در قرن شانزدهم این مفهوم را چنین سازمان دادند که مشروعیت سیاسی بر توافق مجموعه […]

درباره “هانا آرنت” پنج درسگفتار از دکتر رامین جهانبگلو این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت اول درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت دوم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت سوم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت چهارم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت […]

روشنفکران ایرانی و مدرنیته امکان داد و ستدی مبتنی بر گفتگو رامین جهانبگلو ترجمه امیر یوسفی   امروز، شاید هیچ کلمه ای به اندازه مدرنیته (و مشتقات آن) در – محور و مرکز توجه روشنفکران ایرانی نباشد، گواینکه با نظر دقیق می توان دریافت که این امر اختصاص به امروز نداشته، دست کم سابقه ای صدوپنجاه […]

فلسفه سیاسی در جهان امروز مصاحبه با ژرژ کاتب ژرژ کاتب در سال ۱۹۳۲ در بروکلین، نیویورک متولد شد. به گفته خودش هنگام تحصیل در دانشگاه کلمبیا بود که به واسطه یکی از استادانش، پیتر گی، به علوم سیاسی علاقه مند شد. او تحصیلات اش را در زمینه فلسفه سیاسی نزد استادانی چون فرانتس نویمان، […]

هدایت و تجربه مدرنیته رامین جهانبگلو در تقاطع میان سنت و مدرنیته در تاریخ مدرن خاورمیانه، نسل هایی از روشنفکران قرار دارند، که اگرچه پیش زمینه ها و دیدگاه هاشان متنوع است، تلاش دارند میانجی گذر از وجه سنتی به وجه مدرن اندیشیدن باشند. این روشنفکران تقریبا همواره با آگاهی و وجدانی توصیف می شوند […]

نقد روشنفکران در گذار به دموکراسی رامین جهانبگلو   آقای جهانبگلو در سمینار «گذار به دموکراسی» از ارتباط میان روشنفکری و دموکراسی سخن گفته است، به نظر وی وظیفه روشن فکری نقد فلسفی سیاست و یافتن مبنای فلسفی جدیدی برای تمرین دموکراسی است. او معتقد است که روشن فکر تنها با دو سؤال اول کانت، […]