Tag: رضا سیدحسینی

فرهنگ و تراژدی رولان بارت ترجمه رضا سیدحسینی خلاصه ای از این مقاله را که از کارهای دوران جوانی رولان بارت (بیست و هفت سالگی او) و پیچیدگی فنی کارهای اخیرش را ندارد، در کنار مواد درسی “نقد ادبی” برای استفاده ی دانشجویان مرکز آموزش تئاتر فرهنگسرای نیاوران ترجمه کرده بودم. امّا چون مطلب با […]