Tag: روان شناسی اخلاق

بررسی تطبیقی ابعاد انگیزش اخلاقی در اندیشه ی علامه طباطبایی و فینیس رحیم دهقان ماهیت عامل انگیزش اخلاقی، درونی یا برونی بودن و خودمحور یا غیر خودمحور بودنِ آن، از جمله ابعاد بحث انگیزش اخلاقی در حوزه ی روان شناسی اخلاق هستند. جان فینیس، اندیشمند مسیحی معاصر، با تکیه بر ظرفیت ها و قوای طبیعی […]