Tag: زیباشناسی

فلسفه معماری گفتگوی منیژه پنج تنی با مهرداد قیومی بیدهندی معماری با حوزه های مختلفی در تعامل است، از آن ها تأثیر می گیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد. معماری شکل دادن به جهان فیزیکی با مُهر انسانی است تا محلی شود برای انس و سکونت. مطالعات مربوط به معماری و فلسفۀ مکان […]

لیلیت تریان و نگاه به حجم   محمدرضا اصلانی   من… خوب نیست آدم از خودش شروع کند، اما حاشیه معمولا قدرت متن را روشن می­کند. من از بسیاری معلمان که داشته­ ام، می­توانم گفت سه تن را معلم خودم می­دانم. دو تن، متأخر: مصطفی فرزانه._ که خدایش هر جا هست نگه دارد. دیگری: فریدون […]

خاستگاههای زیباشناسی نوشته لوک فری ترجمه هادی غبرائی   در زبان روزمره زیباشناسی تا حدودی معادل است با فلسفه هنر یا نظریه زیبایی؛ و مردم معمولا تصور می کنند که این اصطلاحات بیان کننده اندیشه ای کهن و اساسی در تاریخ بشر است که در تمام فرهنگها به این یا آن شکل همواره وجود داشته […]

  دکتر اصغر فهیمی فر زیباشناسی هنر اسلامی از یک طرف محصول غور و تفحص علما و فلاسفه اسلامی، مانند غزالی، فارابی، ابن سینا و دیگران در آیات و احادیث است و از سوی دیگر نتیجه ی نوعی درک شهودی و عمل هنرمندانی است که مغروق در فضای ایمان و اندیشه اسلامی می زیستند. هنر […]