Tag: عباسعلی امیری

گذر از متافیزیک دکتر عباسعلی امیری  محمد فنائی اشکوری هایدگر معتقد است افلاطون با نظریۀ مثل و روی گردانی از حقیقت به صدق، سنگ بنایی را گذاشت که بر تمام تاریخ متافیزیک تأثیر داشت. تفکیک میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی در فلسفه پس از افلاطون ادامه یافت و در فلسفه دکارت به نقطه اوج […]

در جست و جوی معنا عباسعلی امیری روش جست وجوی معنای یک لفظ یا یک عبارت از اهمیت فراوانی برخوردار است. اختلاف درباره معنای برخی از واژه ها که دارای کارکرد فلسفی هستند، مانند واژه های تحلیلی» و «ترکیبی»، سبب شد تا توجه فیلسوفان زبانی به بحث «روش به دست آوردن معنا» معطوف گردد. فیلسوفان […]

اگزیستانسیالیسم سارتر و رمان تهوع فایل صوتی اگزیستانسیالیسم سارتر و رمان تهوع عباسعلی امیری   این درسگفتار را از اینجا گوش کنید: اگزیستانسیالیسم سارتر – قسمت اول اگزیستانسیالیسم سارتر – قسمت دوم اگزیستانسیالیسم سارتر – قسمت سوم   منبع: https://t.me/western_philosophy   > > > >