Tag: فرهنگ ایرانی

بازنمود نمادین امر قدسی در فرهنگ و هنر ایرانی مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر بیژن عبدالکریمی   – عنوان مصاحبه ما با جنابعالی بازنمود نمادین امر قدسی در فرهنگ و هنر ایرانی است، اگر موافق باشید برای شروع گفت‌وگو بحثی نظری در مورد این واژه‌ها داشته باشیم: فرهنگ ایرانی، امر مقدس […]

شاهنامه، نامۀ فرهنگ و اندیشۀ ایرانی (گفتگوی نخست) مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با استاد فریدون جنیدی   استاد فریدون جنیدی چهره مسلم شاهنامه‌پژوهی است، و شاهنامه‌دوستان به نیکی او را می‌شناسند. او که سی سال از عمر گرانقدر خود را صرف ویرایش این اثر بزرگ ادبیات فارسی کرده است، اکنون در هشتاد […]

من بیشتر به فرهنگ های انسانی اعتقاد  دارم تا به فرهنگ های ملی که فرهنگ های سیاسی و مقطعی هستند. (از آن سال های پرشور پاریس…گفتگو با ناصر فکوهی)     تصویر: دانشجویان معترض بر فراز برج باستیل پاریس زهره روحی : با تشکر از اینکه دعوت به گفتگوی ما را پذیرفتید ، این مصاحبه […]

    دین و فرهنگ ایرانی، پیش از عصر زرتشت پژوهش و نوشته هاشم رضی ۱۳۸۴، انتشارات سخن   1- چگونگی وضع طبیعی: نکات مبهم در تاریخ ابتدایی، منظور از این مقدمه، دیانت و ارتباط آن با شئون فرهنگی و تمدن، زندگی در ایران کهن، سرشت و کار مردم، قوانین و دیانت، شکل فلات ایران، […]