Tag: فلسفه دین

فلسفۀ دین در نگاه خیام در فراسوی کفر و ایمان دکتر سید جواد میری به کوشش معصومه بوذری، حامد درودیان پرسش‌ بنیادین خیام دربارۀ چیستی زندگی است؛ و عمدتاً پرسش از چیستیِ زمان و زمانه؛ زمان و زمانه‌ای آن‌چنان قهار که تمام نگرش‌های انسان را احاطه کرده است؛ و خیام به‌جز پاسخ «نمی‌دانم» سقراطی هیچ […]

نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداري زبان دین - دکتر حمید رضا آیت اللهی

نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین دکتر حمید رضا آیت اللهی با ظهور فلسفه های زبانی با آراء راسل و ویتگنشتاین، مسالۀ معناداری گزاره ها محور توجه قرار گرفت. با نوع نگاه تجربیِ آنها، معناداری گزاره های دینی، اخلاقی، هنری و مابعدالطبیعی محل تردید شد. پس از ایشان، پزیتیویست های منطقی همچون آیر، […]

کانت و فلسفه دین دکتر صالح حسن زاده آشنایان با تحولات فکری در غرب مدرن می دانند که انقلاب کپرنیکی کانت در علوم انسانی، جای دین و اخلاق را عوض کرد و به جای اخلاق متکی به دین (روش سنتی) سخن از دین متکی بر اخلاق گفت؛ و این انقلاب، آغاز انسانی شدنِ کل پیکرده […]

مفاهیم و مسائل فلسفه دین سخنرانی دکتر حمیدرضا آیت اللهی فلسفه دین به عنوان شاخۀ فلسفه در چه موقعیتی در جهان قرار دارد؟ چه موضوعاتی و مسائلی در آن هست؟ در صدد است چه مسائلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؟ و با چه روشی و با چه مفاهیمی؟ آنچه در باب آشنایی با […]

نگاهی به کتاب راهنمای فلسفه دین آکسفورد مصطفی زالی کتاب راهنمای فلسفه ی دین که در سال ۲۰۰۵ و در ۵۵۰ صفحه توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده در دو بخش مسائل و رویکردها شامل بیست مقاله از صاحب نظران این زمینه است. در بخش اول مهم ترین مسائل این حوزه ی فلسفی طرح شده […]

تأملی انتقادی بر جریان روشنفکری دینی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی عنوان: «تأملی انتقادی بر جریان روشنفکری دینی (جلسه دوم بحث در خصوص انتقادات آقای آرش جمشیدپور)»   نشست تلگرامی سه شنبه ۲۱ شهریورماه ۹۶ از ساعت ۲۲ الی ۲۳   برگزار شده در گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی   این سخنرانی را از اینجا گوش […]

      دکتر بیژن عبدالکریمی علاقمندان به مسائل فلسفه دین و الهیات معاصر بی تردید با نام رولف اتو (۱۸۶۹-۱۹۳۷)، متفکر آلمانی و یکی از چهره های بسیار برجسته در عرصه فلسفه دین، پدیدارشناسی دین و تاریخ ادیان، و صاحبت تألیفاتی همچون احساس فراجهانی، فلسفه دین مبتنی بر دیدگاههای فریز و کانت و…، ملکوت […]