Tag: فلسفه سیاسی

چیستی و گونه های فلسفه سیاسی صادق حقیقت در زبان فارسی اصطلاحات “فلسفه سیاسی، فلسفه سیاست، فلسفه علم سیاست، و فلسفه علوم سیاسی” به درستی از هم تفکیک نشده اند؛ و هر کس از به کاربردن آن ها ممکن است معنای خاصی را اراده کند. همان گونه که خواهیم دید، فلسفه سیاسی نزد لئواشتراوس آنتونی […]

درباره “هانا آرنت” پنج درسگفتار از دکتر رامین جهانبگلو این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید: درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت اول درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت دوم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت سوم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت چهارم درباره هانا آرنت، دکتر رامین جهانبگلو، قسمت […]

فلسفه سیاسی در جهان امروز مصاحبه با ژرژ کاتب ژرژ کاتب در سال ۱۹۳۲ در بروکلین، نیویورک متولد شد. به گفته خودش هنگام تحصیل در دانشگاه کلمبیا بود که به واسطه یکی از استادانش، پیتر گی، به علوم سیاسی علاقه مند شد. او تحصیلات اش را در زمینه فلسفه سیاسی نزد استادانی چون فرانتس نویمان، […]

تضمنات سیاسی فلسفه فلوطین شروین مقیمی زنجانی نویسنده مسئول حاتم قادری بیشتر شارحان فلسفه کلاسیک به ویژه کسانی که بر فلسفه فلوطین تمرکز کرده اند، بر آنند که وی برخلاف فیلسوفان دوره شکوفایی فلسفه در یونان، به خصوص افلاطون در مقام بنیانگذار فلسفه سیاسی، به سیاست و تدوین طرحی از نظام سیاسی نیک به عنوان […]

مفهوم فلسفه سیاسی اسلامی محسن رضوانی فلسفه، به معنای جست وجو و کشف حقیقت، روشی است که انسان را از مرحله باور و اعتقاد (Opinion) به مرحله معرفت و شناخت (Knowledge) می رساند. «فلسفه سیاسی»، به معنای جست و جو و کشف حقایق امور سیاسی تلاشی است در جهت تبدیل باور به ماهیت امور سیاسی، […]

مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ “هانا آرنت” و “هربرت مارکوزه” محمد عابدی اردکانی محمود علی پور در ارتباط با مفهوم “خود”، آثار و نوشته های فراوان وجود دارد. با وجود این، یکی از تعاریف آن، بخصوص در تلقی مدرنیستی و پسامدرنیستی آن، به فضایی از استقلال و کنشگری خودمختار فاعل […]

تضمنات سیاسی فلسفه فلوطین   شروین مقیمی زنجانی دکتر حاتم قادری بیشتر شارحان فلسفه کلاسیک به ویژه کسانی که بر فلسفه ی فلوطین تمرکز کرده اند برآنند که وی برخلاف فیلسوفان دوره ی شکوفایی فلسفه در یونان، به خصوص افلاطون در مقام بنیادگذار فلسفه سیاسی، به سیاست و تدوین طرحی از نظام سیاسی نیک به […]

توماس هابس: بنیادگذار فلسفه ی سیاسی مدرن   بهرام محیی   پیشگفتار توماس هابس یکی از بحث انگیزترین متفکران سیاسی دوران جدید است. در میان مفسران و پژوهشگران آثار هابس، داوری های گوناگون و متضادی در مورد آرای وی به چشم می خورد. از او به عنوان “وکیل جباریت” گرفته تا “پیشگام حقوق بشر” یاد […]

  از نگاه بدیو، عدالت از بطن وحی شکوفا می شود حفره ای به ژرفای رستاخیز رجینا ام. شوارتز ترجمه صالح نجفی   آلن بدیو – فیلسوف چپ گرای فرانسوی – جزو معدود چهره هایی است که امروزه از منتقدان پیگیر و جدی فلسفه پست مدرن و بانیان آن نظیر ژیل دلوز، ژان فرانسوا لیوتار، […]

    ناصر فکوهی پرسش اساسی که در اینجا تلاش می کنیم بدان پاسخ دهیم این است: چرا انقلاب  ها، بازنمود اراده ای اتوپیایی ( از eu  به معنای «خوب» و topos  به معنای « جای» ) هستند ولی عملا و تقریبا همیشه دستکم در امواج نخست خود به موقعیت های دیستوپیایی(از dys به معنای […]