Tag: متافیزیک

  آیا هستی شناسی بنیادین است؟ امانوئل لویناس ترجمه: محمدمهدی اردبیلی   تقدم هستی شناسی به نظر می رسد تقدم هستی شناسی بر [سایر] شاخه های دانش بر روشن ترین شواهد تکیه دارد چرا که هر دانشی نسبت به روابط میان موجودات مرتبط یا متضاد با یکدیگر، تلویحاً نشان دهنده ی فهم این حقیقت است […]

افلاطون: براهین نظریه ی مثل ریچارد پترسون مصطفی زالی؛ محاورات میانی افلاطون، به طور خاص فایدون، جمهوری، ضیافت و فایدروس، و در میان محاورات متأخر، تیمائوس، توجه خواننده را به گونه ای از اشیایی که قبلاً مورد اشاره قرار نگرفته، جلب می کندکه او آنها را مثل (ایدوس) می نامد. مثل کاملاً نامحسوس هستند ولی […]

جستارها (۱): چرا جامعه شناسی باید از خاک متافیزیک تغذیه کند؟! دکتر محمد حسن علایی آدمی در عرصه ی مناسبات اجتماعی ناگزیر از داشتن حداقلی از اعتماد است همه ی ما در شرایط هرج و مرج جمله ی “اینجا قانون جنگل حکمفرماست” را شنیده ایم. البته اصل مساله را باید در چیزی بیش تر و […]

در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟ نوشته ی ایمانوئل کانت ترجمه ی یدالله موقن   ترجمه های متعددی به زبان انگلیسی از مقاله ی مشهور کانت «در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟» موجودند. مترجم این ترجمه ها را در اختیار داشته و از آنها سود برده است. علاوه بر اینها متن آلمانی مقاله ی کانت […]

متافیزیک دربارۀ چیست؟ پرسشِ “وجود [داشتن] چیست؟” دکتر محمد مهدی اردبیلی متافیزیک ارسطو یکی از مهم ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی شک بزرگترین متن فلسفی دوران باستان است که برای حدود ۲۰۰۰ سال تأثیرگذارترین و پرارجاع ترین متن فلسفی در حوزه فلسفه اروپایی و به ویژه فلسفه اسلامی محسوب می شود. حتی پس از […]

علوم انسانی با پایان متافیزیک پدید آمد دکتر سید حمید طالب زاده افلاطون حاکم مناسب برای شهر را فیلسوف می دانست. در یونان فلسفه توأم با اندیشه سیاسی بوده است. فیلسوفان مابعدالطبیعه، اهتمام فراوانی به اندیشه سیاسی داشته اند. اندیشه فیلسوفان یونان آمیخته با سیاست بوده است. افلاطون در مهمترین کتابش یعنی جمهور، به علم، […]

متافیزیک درباره چیست؟ واسیلیس پولیتیس ترجمه: دکتر محمدمهدی اردبیلی   مقدمه مترجم: متافیزیک ارسطو یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی تاریخ، و بی‌شک بزرگترین متن فلسفی دوران باستان است که برای قریب به ۲۰۰۰ سال تاثیرگذارترین ‌متن فلسفی به شمار می‌رفت و پرارجاع‌ترین اثر فلسفی در حوزۀ فلسفه اروپایی و به‌ویژه اسلامی محسوب‌ می‌شد. حتی پس […]

گذر از متافیزیک دکتر عباسعلی امیری  محمد فنائی اشکوری هایدگر معتقد است افلاطون با نظریۀ مثل و روی گردانی از حقیقت به صدق، سنگ بنایی را گذاشت که بر تمام تاریخ متافیزیک تأثیر داشت. تفکیک میان فاعل شناسا و متعلق شناسایی در فلسفه پس از افلاطون ادامه یافت و در فلسفه دکارت به نقطه اوج […]

    فرزان سجودی   آیا هنرمند واقعیت تازه ای را می آفریند و یا واقعیت را تقلید می کند؟ آیا پشتوانه ی کار هنرمند “خرد” است یا نیروی تخیل؟ آیا کار هنرمند آن است که واقعیتی سهل الوصول را بیافریند یا هدفش بیان آن چیزی است که بیان ناشدنی است و یا دریافتش بسیار […]