Tag: مصطفی مهرآیین

رویکرد ساختاری در تحلیل فرهنگ مصطفی مهرآیین تحلیل ساختاری فرهنگ ریشه در اندیشه زبانشناختی سوسور دارد. تا قبل از طرح دیدگاههای سوسر و صورتبندی نظریه زبانشناسی ساخت گرا توسط وی، زبان شناسان اغلب به بررسی تاریخی زبان و تحولات آن می پرداختند. توجه زبانشناسان عمدتاً معطوف به موارد واقعی کاربرد زبان – اعم از گفتاری […]

درسگفتار پدیدارشناسی: نظریه و روش مصطفی مهرآیین نظریه جامعه شناسی پدیدارشناختی. نظریه هانا آرنت در بحث از پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم، یکی از مهمترین مفاهیم در این فلسفه ها این است که تأکید اصلی آنها بر خود آدمی است و اصولاً این فلسفه ها از بحران های وجودی خود انسان شروع می شوند. این مسأله که […]

درسگفتار تحلیل گفتمان (هنر) موزۀ ملک مصطفی مهرآیین  تابستان ۹۶   اهمیت زبان و تحلیل گفتمان برای علوم اجتماعی دیدن تحلیل گفتمان به شکل یک روش یک خطای جدی است. به دو شیوه باید به تحلیل گفتمان نگریست: به عنوان یک رشتۀ علمی یا حداقل به عنوان یک برنامۀ پژوهشی و نه صرف یک روش […]

در جامعه ما چه می گذرد؟ مصطفی مهرآیین   هانا آرنت در قطعه ای در کتاب “انقلاب مجارستان: مقاومت مردمی علیه توتالیتاریسم” می نویسد: «همه تجربیات ما از مناسبات توتالیتری حاکی از آن است که برای حکومت مطلقه هنگامی که کاملاً سوار بر کار است، تجربه واقعیت های علمی به مراتب خطرناک تر از کشش […]

«امکان یا امتناع تفکر جامعه‌شناختی در ایران» از نگاه مصطفی مهرآیین   میزگرد جامعه‌شناسان و نشست علمی گروه جامعه‌شناسی با موضوع «امکان یا امتناع تفکر جامعه‌شناختی در ایران» با حضور استادان این رشته، محمدامین قانعی‌راد، مصطفی مهرآیین، احمد بخارایی و حمید پارسانیا در انجمن جامعه‌شناسی برگزار شد.  مهرآیین ابتدا به بیان تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری […]

“علم” در ایران دولت محور است فراز و فرود علوم انسانی در گفتگو با مصطفی مهرآیین روزنامه اعتماد. دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷. سیاستنامه ما فقط جامعه شناسی نکنیم بلکه باید جامعه گذاری هم بکنیم. رویکردی که علوم انسانی را در کشور ما شکل داده ابزارگرایانه است. شریعتی به ما می گوید که علوم باید به […]