Tag: معناشناسی

تأثیر بافت متنی بر معنای متن فرهاد ساسانی معنا به شکلی پویا درنتیجه ی بیناکنش عامل های گوناگونی چون متن، ذهنیت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافتن موقعیتی و بافت فرهنگی – اجتماعی، هر بار تولید و درک می شود. در واقع، معنا برآیند همه ی این نیروهاست که به شکل تفسیر فهمندۀ متن بروز […]

در جست و جوی معنا عباسعلی امیری روش جست وجوی معنای یک لفظ یا یک عبارت از اهمیت فراوانی برخوردار است. اختلاف درباره معنای برخی از واژه ها که دارای کارکرد فلسفی هستند، مانند واژه های تحلیلی» و «ترکیبی»، سبب شد تا توجه فیلسوفان زبانی به بحث «روش به دست آوردن معنا» معطوف گردد. فیلسوفان […]

جستجویی در نخستین گام فلسفه ی زبان: فرگه به مثابه ی یک معناشناس محمد امین شاکری گوتلوب فرگه یکی از پایه گذاران مطالعات زبانی و بنیان گذار نحله ی فلسفه ی زبان محسوب می شود. او کار خود را با کندوکاو در ریاضیات و منطق، به منظور تأسیس یک زبان ایده آل برای منطق و […]

رابطه ی معناشناسی با آواشناسی دکتر محمود شکیب انصاری دکتر مهدی داغله معناشناسی (Semantics) یا علم الدلاله دانشی است که با شرح و تفسیر واژگان و جمله ها به معنی می پردازد و از انواع شیوه های دال بر معنا از نوع زبانی گرفته تا غیر زبانی مانند: حرکات، اشاره ها، حالت ها، رنگ ها، […]

        آشنایی با مکاتب معناشناسی معاصر دکتر احمد پاکتچی جریان های معناشناسی معاصر را می توان به دوره ی متقدم و دوره ی متأخر تقسیم کرد. در دوره ی متقدم که جریان های معناشناسی، خصوصاً در اروپای غربی، متأثر از دیدگاههای سوسور است، مکاتب معرفی شده عمدتاً در تکمیل دیدگاههای او حرکت […]

    دکتر جعفر نکونام نرگس بهشتی   معناشناسی واژگان قرآن به شیوه های تاریخی و توصیفی می تواند پرده از معنای این واژگان در قرآن و دوره های قبل و بعد از آن برافکند. در این مقاله برای نمونه به معناشناسی ربّ به همین شیوه ها اهتمام شده و از رهگذر آن روشن گردیده […]