تأثیر بافت متنی بر معنای متن

فرهاد ساسانی

معنا به شکلی پویا درنتیجه ی بیناکنش عامل های گوناگونی چون متن، ذهنیت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافتن موقعیتی و بافت فرهنگی – اجتماعی، هر بار تولید و درک می شود. در واقع، معنا برآیند همه ی این نیروهاست که به شکل تفسیر فهمندۀ متن بروز می کند. همان گونه که گفتیم، یکی از این عامل ها بافت متنی و به بیان دیگر، هم متن است. در این جُستار، می کوشیم تا نشان دهیم این عامل چگونه بر معنای متن اثر می گذارد؛ از این رو، پس از بررسی برداشت هایی که از این تدبیر شده است، چند نمونه و نیز تأثیر هم متن نمونه ها بر معنایشان را تحلیل خواهیم کرد.

 

ادامه مطلب > > > >

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *