Tag: مقایسه واحد سیاسی ایران و سوئد،مقایسه ایران و سوئد،مقایسه واحدسیاسی ایران و سوئد

  فرار از وضعیت آچمز دکتر سید جواد میری شاید مقایسه ای بین دو واحد سیاسی ایران و سوئد که ممکن است در نگاه اول هیچ ربطی به هم نداشته باشند، در رسیدن به پاسخ، به ما کمک کند. سوئد در سال های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۳ دچار یک قحطی بزرگ می شود و بسیاری از […]