Tag: منافع ملّی

جستارها (۳): منافع ملی و بی افقی آینده کشور! دکتر محمد حسن علایی دکتر عبدالکریمی ضمن طرح سخنان دردمندانه و تامل برانگیزی در باب ضرورت ترسیم منافع ملی به ارائه تاریخچه ای از شکل گیری این مفهوم و شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن در بستر زایش و تحقق آن اشاره کردند و بدرستی […]

منافع ملی و افق آینده کشور سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «منافع ملی و افق آینده کشور» برگزار شده در نشست‌های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی به تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: منافع ملی و افق آینده کشور – دکتر عبدالکریمی – قسمت اول […]