Tag: نظریه ادبی

ناسازگاری نظریه با نوع ادبی مهری بهفر آیا هر رویکرد نقد ادبی قابلیت بررسی هر اثر ادبی را دارد؟ و از آن فراتر، آیا هر نظریه روان شناختی، جامعه شناختی، فلسفی و… قابلیت بررسی هر متنی را دارد؟ به صِرف مشاهده چند شباهت یا نشانه ای ضعیف و کوچک از بحث های موجود در یک […]

بررسی آینده ادبیات در عصر تصویر گفتگو با دکتر حسین پاینده بنابر گفته ی برخی از منتقدین و نظریه پردازان، «شعر، داستان و به طور کل ادبیات» به عنوان یکی از مهم ترین گونه های تاریخ هنر، به پایان راه خود رسیده است؟ آقای دکتر شما در مقام یک منتقد ادبی آیا به این نظریه […]

جایگاه و مفهوم «خواننده» در نظریه ادبی افلاطون داریوش کریمی نظریۀ ادبی در مسیر تحول خود محل طرح متنوع ترین دیدگاهها و گسترۀ حادترین بحث و جدل ها بوده است. این ویژگی سبب شده است بسیاری از منتقدین و نظریه پردازان ادبی معاصر تلاش ورزند با دسته بندی دیدگاه های ادبی متفاوت، زمینه درک و […]

فلسفه و نظریه ادبی تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه ادبی امید همدانی  ماهیت نظر ورزانه نظریه ادبی و پیوند آن با فلسفه به ویژه در زمانه ما به طرق گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بی آنکه پژوهشی پیشینی دریاب انحای پیوند میان فلسفه و نظریه ادبی باشد، […]

نقدی بر هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی عاطفه سادات قریشی کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی اثر جوئل و اینسهایمر توسط مسعود علیا در سال ۱۳۸۹ در ۲۴۷ صفحه و ۶ فصل مجزا در عین حال مرتبط با همدیگر ترجمه و منتشر شده است. مؤلف کتاب از منطق ذهنی منظمی در بررسی موضوع برخوردار است. […]

فلسفه و نظریه ادبی تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه ادبی امید همدانی   ماهیت نظرورزانه نظریه ادبی و پیوند آن با فلسفه به ویژه در زمانه ما به طرق گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بی آنکه پژوهشی پیشینی درباب انحای پیوند میان فلسفه و نظریه ادبی باشد، […]

زمینۀ فکری و اندیشۀ ادبی میخاییل باختین   دکتر نادر امیری میخائیل باختین را از پیشگامان نظریه ادبی مدرن می دانند. او از معدود اندیشمندانی است که در زمینه ریشه های ژانری رمان دست به مطالعه و نظریه پردازی زده است؛ حاصل این مطالعات نظریه ی گفتگو است که امروزه نه تنها در ادبیات بلکه […]

  جستاری در نظریه های ادبی از یونان تا ایران تأثیر تئوری های ادبی بر شعر و ادبیات موضوعی است که در سالهای اخیر غالباً در نوشته ها یا سخنرانی ها به آن اشاره شده است. از خود من بارها سؤال شده است که با نظریه های ادبی جدید چه برخوردی داشته ام، چه تأثیری […]

    فلسفه و نظریه ادبی تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه ادبی دکتر امید همدانی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ماهیت نظرورزانه ی نظریه ادبی و پیوند آن با فلسفه به ویژه در زمانه ی ما به طرف گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله بی آنکه پژوهشی پیشینی در […]

  ترجمه مازیار اسلامی مایکل پاین: بسیاری از آثاری که اخیراً در باب نظریه ی ادبی نوشته شده اند حاصل مطالعات قرن نوزدهمی به خصوص رمانتیک ها هستند. مثلاً آثار فرای درباره ی بلیک، بلوم درباره شلی، هارتمن درباره ی وردزورث و غیره. در عوض در آثار شما گرایش خاصی به قرن هجدهم دیده می […]