Tag: نظریه انتقادی

بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت کارل اشمیت (۱۹۸۵-۱۸۸) یکی از بحث برانگیز ترین متفکران سیاسی و حقوقی و از نظریه پردازان برجسته قرن بیستم است. از دیدگاه اشمیت لیبرالیسم بر ایده تضاد دولت و جامعه و دولت حداقلی استوار است و از چند نظر قابل نقد است عدم تلازم لیبرالیسم با […]

گفتارها؛ آشنایی با نظریه های علوم اجتماعی (۱): نظریه انتقادی و پراگماتیسم حامد درودیان  نظریه انتقادی به سنت فکری-ای اشاره دارد که برای مفهوم نقد تقدمی معرفت شناختی قائل است. این نظریه پردازان معتقدند پژوهش اجتماعی نباید صرفاً معطوف به توصیف یا تبیین امور باشد. اهداف دیگری هم شایسته توجه هستند مانند نقد یک وضعیت […]

سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با عنوان “فرهنگ، فضا، و شهر” سخنرانی مراد فرهادپور در جمع دانشجویان شهرسازی این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: قسمت اول (فرهنگ و فضا و شهر) قسمت دوم (پرسش و پاسخ ها)       مسئلۀ برجسته شدن مکان در اندیشه و سیاست عصر حاضر در […]

درسگفتار نظریه انتقادی معاصر شرح نظریه فوکو فایل صوتی درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – شرح نظریه فوکو دکتر مصطفی مهرآیین انجمن جامعه شناسی ایران   این درسگفتار از اینجا گوش کنید: درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت اول درسگفتار نظریه انتقادی معاصر – قسمت دوم @mostafamehraeen @irCDS > > > >

  انقلاب یا اصلاح در گفتگو با بابک احمدی کارگزاران. ش ۴۷۵، ۲/۲/۸۷ چکیده: در علوم انسانی، ما با انسان سر و کار داریم. انسان ها گاهی اوقات کارهایی می کنند که به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. باید انسان ها را موجودات عجیبی بدانیم آنها استوار به سنت هستند و از سویی دیگر […]

  تأملی بر نظریه انتقادی در تعلیم و تربیت   علیم صحبتلو محمد حسن میرزا محمدی نظریه انتقادی از پرنفوذترین نظریه های معاصر در تعلیم و تربیت بوده که به انتقاد شدید از مدارس و اجتماع پرداخته است. این نظریه مفروضات خود را از مکاتب پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، نئومارکسیسم و فمینیسم گرفته است. در این […]