Tag: نقالی مذهبی

حمله خوانی گونه مهمی از نقالی مذهبی در ایران دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی   «شعله ی آوازش بی تکلف و اغراق یک فرسخ زبانه می کشید: در نهایت پیچیدگی و نمک تحریر …» برگرفته از کتاب “عالم آرای عباسی“: در توصیف چند و چون شیوه ی نقالی یکی از نقالان به نام: “مولانا فتحی”. حمله […]