Tag: نوشدگی

نوروز، جلوه گاه اسطوره آفرینش   دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اقوام باستانی، اعم از دوران اساطیری یا تاریخی، هرچند دارای ساخت های اجتماعی – فرهنگی گوناگون بودند، اما همگی به گونه یی با مفهوم «نوشدگی» و «نوروز» آشنایی داشتند. انسان های دوره ی اساطیری معتقد بودند که جهان بر الگوی تکوین یا مطابق اسطوره ی […]