Tag: نکراسوف

    هژمونی رسانه ای در نمایشنامه “نکراسوف” سارتر و نگاهی به آراء هانا آرنت   معصومه بوذری   نمایشنامه ی “نکراسوف” را ژان پل سارتر با موضوعیت سیاست روز نوشته است. در این اثر کمدی، طرفین درگیر در جنگ سرد مورد تمسخر و نکوهش قرار می گیرند. سیمون دوبوآر درباره ی این نمایشنامه چنین […]