Tag: نیچه

تکرار عصر باستان در اوج مدرنیته مصطفی زالی اشتراوس همچون نیچه می خواهد عصر باستان را در اوج مدرنیته تکرار کند، اما به باور اشتراوس نوع نقد نیچه به مدرنیته او را از این مقصود بازداشته است. نیچه آموزه های باستان را به طریقی بیگانه و مبتنی بر اصطلاحات مدرن بازخوانی می کند. اما به […]

بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه سخنرانی دکتر محمدمهدی اردبیلی با موضوع «بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه» تاریخ ۹ مهر ۹۸ برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بازخوانی انتقادی ایده ی مرگ خدای نیچه – دکتر اردبیلی > > > >

جستارها (۴): سترون خوانان نیست انگار زندگی! جستاری از دکتر محمد حسن علایی    کسانی که نیچه را فیلسوف زندگی (هستی) قلمداد می کنند سهم ما از زندگی را با توسل به نظرگاه نیچه، از دو سمت در خطر جدی و در سیطره ی دو خصم بزرگ تلقی می کنند، که نیچه عنوان مشترک این […]

نیچه به روایت یاسپرس   دربارۀ نیچه آثار فراوانی به زبان های مختلف منتشر شده است که نوشتۀ هایدگر و یاسپرس از شهرت بسیاری برخوردا است. یاسپرس دربارۀ دیگر فیلسوفان غرب نیز کتاب هایی نوشته است که برخی از این آثار به قلم زنده یاد محمد حسن لطفی به به فارسی ترجمه شده است. به […]

مرگ تراژدی و تولد عقل گرایی ابوالقاسم ذاکرزاده ماریا ناصر تعریفی که نیچه از تراژدی به دست می دهد، هیچ گونه قرابتی با معنای متداول آن در تاریخ و به ویژه در عصر حاضر ندارد. در واقع نیچه تراژدی را نگاهی هستی شناسانه به حیات انسانی می داند. تفسیر نیچه از تراژدی بر فلسفه شوپنهاور […]

در برابر نیچه و با نیچه گفتگوی رامین جهانبگلو با پل والادیه در سال ۱۹۷۹ مرکز سور مدرسه عالى فلسفه و الهیات یسوعیان در پاریس تأسیس شد، که امروزه چند تن از لایقترین مفسران جهانی نیچه، هگل، و هایدگر در آنجا تدریس می کند، آشنایی من با پل والادیه نخستین بار در این مرکز انجام گرفت […]

نیهیلیسم به مثابه وضعیت معاصر، راه حل فلسفی سخنران: بیژن عبدالکریمی مکتب ولیعصر و مجمع فلاسفه ایران چهارشنبه نهم اسفندماه ۹۶ ساعت ۱۵ در ساختمان مکتب ولیعصر واقع در خیابان کارگرجنوبی، بعد از چهارراه جمهوری، کوچه آیرم، پلاک ۱۳   در این نشست اساتیدی چون سیدفرید العطاس، بیژن عبدالکریمی، قاسم پورحسن، سیدحسن حسینی، محمدعلی مرادی، […]

زن در حکمت شادان نیچه نویسنده لیندا ویلیامز ترجمه رامتین شاهین فر نیچه در ابتدای کتاب دوم [فصل دوم] «حکمت شادان»، مجموعه ای گزین نویسی درباره زنان ارائه می کند. در پایان این مجموعه، والتر کافمن در پاورقی ترجمه خود می نویسد «با این جملات پوچ، صفحات مربوط به زنان (بخش ۰۶ تا ۵۷) به […]

زبان در اندیشۀ نیچه مصطفی صادقی فیروزآبادی نیچه و زبان‌شناسی تاریخی نیچه تحصیلاتش را در دانشگاه در مورد زبان شناسی تاریخی انجام داد و به همین دلیل در بررسی متون وسواس خاصی داشت و به چگونگی پدید آمدن متون توجه می‌کرد و متن را از افزوده هایی پاکسازی می کرد که سنت ادبی بر آن […]

خاستگاه ارزش‌ها از نگاه نیچه حسن فتح زاده رضا سهرابی نیچه، وجوهی دوگانه برای خاستگاه ارزش‌ها در نظر می‌گیرد. از یک طرف، وی به‌نوعی وفاداری خویش را به نمایان‌ترین رویۀ اندیشۀ غرب، یعنی این اندیشه که جهان را به مثابۀ یک کل در نظر می‌گیرد، نشان داده و بدین ترتیب، جهان را به‌مثابۀ نیروهای کنشی […]