Tag: هایدگر

حیرت از بودن به مثابه مواجهه با شئ غیر ممکن با رجوعی اجمالی به فلوطین، هایدگر و امر والاء کانت نیا ثمری درآمد موقعیت حیرت از وجود و «بودن» را می‎توان موقعیتی ادراکی-هیجانی وصف کرد که پیامد نوعی مواجهه است. پیامد مواجهه‌ای شناختی و بازنمایانه[۱] که در تلاش برای ارجاع مشروط به شرط، تا نهایی […]

  گزینشی از کتاب فلسفه هنر هایدگر؛ نوشته جولیان یانگ   معصومه بوذری   فلسفه هنر هایدگر نوشته جولیان یانگ  ترجمه امیر مازیار   هگل و مرگ هنر موافقت هایدگر با هگل زیبایی شناسی و مرگ هنر زیبایی شناسی و روشنگری مخالفت هایدگر با هگل پرسش: هنر چیست؟ گسترش مفهوم هنر هنر به مثابۀ “برگشودن […]

نسبت میان حقیقت و روش مراد فرهادپور همانطور که می دانید شاید بهترین اصل برای فهمیدن هرمنوتیک گادامر همان است که پل ریکور اسمش را “فاصله گذاری بیگانه ساز” می گذارد، یعنی آن چیزی که به یک معنا، اصل اساسی علوم اجتماعی در دوره ی جدید است و تحت عنوان “عینی گرایی” در مباحث مختلف […]

بخشی از نقد کاسیرر بر کتاب ” هستی و زمان “هایدگر؛ نوشته یدالله موقن   این مقاله بخشی از مقدمه نگارنده بر ترجمه از کتاب : “اسطوره دولت” ارنست کاسیرر (تهران، نشر هرمس ، چاپ اول ۱۳۷۷، چاپ دوم ۱۳۸۲، چاپ سوم ۱۳۹۲) است. کتاب فلسفه ی روشنگری در سال ۱۹۳۲ انتشار یافت یعنی در […]

  تحلیل تطبیقی دیدگاه اسلامی و آرای مارتین هایدگر در زمینۀ مرگ آگاهی و پیامدهای آن بر سبک زندگی اکبر صالحی فهیمه اکبرزاده این مقاله به بررسی و تحلیل دیدگاه اسلامی (با تأکید بر قرآن و نهج البلاغه) و اگزیستانسیالیسم (با تأکید بر آرای هایدگر)، در زمینه مرگ آگاهی و پیامدهای مختلف آن بر سبک […]

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلایی هوسرل احمد رجبی هایدگر در درس گفتار تمهید برای تاریخ مفهوم زمان، نقدی درونی بر موضوع پدیدارشناسی استعلایی وارد می کند و هوسرل را متهم می سازد که پرسش از نحوۀ خاص وجود افعال روی آورندۀ آگاهی و معنای وجود را به طور کلی فروگذاشته […]

بررسی نقد هیدگر درباره مفهوم زمان هگل علی اصغر مصلح حسین رستمی جلیلیان یکی از موارد مواجهه هیدگر با فلسفه هگل، نقد مفهوم زمان اوست. از نظر هیدگر، زمان هگل زمان گذشته، عرفی و متعارف (vlgar) و بازخوانی صرف فیزیک ارسطوست. شارحان متعددی از جمله دریدا، ملابو، ترایورز و دیگران نقدهایی بر این نحوه تفکر […]

جنبش شهود ذوات مصطفی زالی پدیدارشناسی جنبشی است که از بسیاری جهات، جریان فلسفه ی اروپایی را در قرن بیستم نشان می دهد. پدیدارشناسی توسط هوسرل در سال های ۱۹۰۱ – ۱۹۰۰ به عنوان راه بنیادی فلسفه ورزی و تلاشی برای بازگرداندن فلسفه از تأمل انتزاعی متافیزیکی -که محفوف به شبه مسائل است به خود […]

تفسیر هایدگر از شماتیزم و خیال در فلسفه استعلایی کانت دکتر پرویز ضیاء شهابی دکتر پریش کوششی در فلسفه کانت داده های حسی هنگام ورود به فاهمه اندکی از کثرت فاصله گرفته اند اما هنوز آمادگی کامل برای اطلاق و اعمال صورتهای پیشین فاهمه را ندارند. از آنجا که صورتهای پیشین فاهمه عملی شبیه به […]

هنر نجات می دهد فلسفه هنر مارتین هایدگر دکتر مصطفی مهرآیین زهرا افتخاری نسبت میان راز اثر هنری و راز هستی چیست؟ سرچشمه اثر هنری چیست؟ این ۲ پرسش ۲ پرسش بنیادی هستند که مارتین هایدگر – فیلسوف بلندآوازه آلمانی – کوشیده است به آنها پاسخ گوید و آنها را به عنوان مسائل کلیدی فلسفه […]