Tag: هدایت

  چند قطعه شعر و یادداشت از شهروز مرکباتی لنگرودی ۱) بریده ی اول از بریده ها: قلبم خوب نمی زند قرص می خواهد از ابری که پشت ماه سنگر گرفته به اشتباهش اینهمه سیگار را کجای ریه هایم جا بدهم آخرش؟ دندانهایم را به کجا قروچه بروم اجنبی؟ پناهی هست توی دست های حسین […]