Tag: هرمنوتیک

بررسی دیدگاه های هرمنوتیکی در ساحت های مختلف فهم حمیدرضا آیت اللهی هرمنوتیک با معنای عام تفسیر و تاویل متن، با مسائل بسیاری مواجه است. با واکاویدن فرایندهای فهم و انتقال معنا، می توان نقش هرمنوتیک را در فهم که در ساخت های متفاوت و نظریات مختلف پر رنگ می شود بازشناخت. در این مقاله […]

معناشناسی شلایرماخر و مبانی اندیشه ای آن مسعود فیاضی دغدغه اصلی هرمنوتیک روش شناختی که همانند هرمنوتیک روشی معتقد به معناداری متن و تعین قطعی آن صرف نظر از خواننده است و از زمان شلایرماخر به بعد و توسط او این رویکرد را پیدا کرده و بر خلاف هرمنوتیک روشی که تنها هویتی فنی داشت، […]

تأملی در آرای هرمنوتیک هایدگر و گادامر   مریم پهلوان دکترسید مرتضی حسینی شاهرودی در میان نظریه پردازان علم هرمنوتیک، هایدگر و گادامر از جایگاهی ویژه برخوردارند. اهمیت آنان به جهت پایه گذاری هرمنوتیک فلسفی، طرح مبانی ای کاملاَ متفاوت در تاریخ این علم و ایجاد تحولی عظیم در روند آن می باشد. آنان با […]

کنش ارتباطی و ماهیت شناخت زبان     در سده های اخیر پژوهش در قلمرو اندیشه ی تحلیلی به جست وجو و کاوش در حوزه ی زیرساخت های زبانی ـ شناختی منجر گردید و فیلسوفان از مجرای معرفتِ هرمنوتیکی به تأثیرات زبان شناسی توجه بیشتری یافتند. آثار «مارتین هایدگر»، «هانس گئورگ گادامر» و «هابرماس» تأثیر […]

درآمدی بر هرمنوتیک احمد واعظی شلایرماخر را معمولا بنیانگذار هرمنوتیک مدرن می شمارند. او بدفهمی را امری طبیعی ،تلقی کرد. از نظر او کار هرمنوتیک از همان آغاز تلاش برای فهم، شروع می شود. از این رو، نیاز به هرمنوتیک، همیشگی و توام با فهم است. طبق رویکرد او، ما نمی توانیم مدعی فهمیدن چیزی […]

هرمنوتیک و مسأله ی تاریخمندی فهم انسان دکتر غلامرضا جمشیدیها آیا اساساً دستیابی به عینیت در فهم تاریخ ممکن است؟ به عبارت دیگر، آیا می توانیم از یک رخداد تاریخی، گزارشی کاملاً عینی و بدون تأثیر از ارزش ها، نگرش ها و منافع خودمان ارائه دهیم؟ آیا رسیدن به یک “تاریخ کامل” و تفسیر کامل […]

هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی دکتر سید ابوالفضل رضوی ماهیت و اهمیت تفسیر در تاریخ، امری که پژوهش های مختلف تاریخی را از هم متمایز کرده و جنبه های نسبی و سیّال بودن دانش تاریخ را نشان می دهد مبحث مهمی است که مورخان را در فهم بیشتر موضوعات تاریخی و مهمتر از آن، در […]

  بررسی هرمنوتیک پل ریکور و تأویل مخاطب از اثر هنری با تکیه بر عنوان پروانه رجبی نژاد منصور حسامی چکیده در ازدحام دگرگونی های هنری سده ی بیستم، آثار نقاشی نیز »عنوان « های گوناگونی به خود پذیرفته اند؛ در بررسی این عنو ن ها با گذر از علل انتخاب آنها، نقش عنوان در […]

نظریه «هرمنوتیکی ـ اگزیستانسیال» رافائل کاپورو درباره اطلاعات محمد خندان عباس حری   «رافائل کاپورو» از منظری فلسفی اطلاعات را تعریف کرده است. کاپورو پیش فرضهای سوبژکتیویستی حاکم بر دانش اطلاع‌رسانی را که ریشه در ثنویت سوژه، ابژه دارند نقد کرده و بر اساس هرمنوتیک فلسفی «هایدگر» و «گادامر» نظریه‌ای هرمنوتیکی ـ اگزیستانسیال درباره اطلاعات […]

هرمنوتیک چیست و چه ارتباطی با نسبی گرایی دارد؟ واژه هرمنوتیک داراى دو اصطلاح است: أ- اصطلاح عام: در این اصطلاح، این واژه هر گونه تحقیقى را که در باره تفسیر متن صورت بگیرد، شامل می‌‏شود، از این رو هرمنوتیک، تمام نحله‌‏ها را در این زمینه در بر می‌گیرد و حتى مباحث الفاظ علم اصول […]