Tag: گفتمان ادبی

چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی سیر تحول روایت   فایل صوتی سخنرانی دکتر حمیدرضا شعیری «چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی – سیر تحول روایت»   دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷   مرکز پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان ادبی ۱ چالش های نشانه-معناشناختی گفتمان […]

تحلیل نشانه – معناشناختی خلسه در گفتمان‌ ادبی دکتر حمیدرضا شعیری   یکی از ویژگیهای مهم گفتمانهای ادبی، به‌ویژه در شرق، کارکرد خلسه‌ای آن است. از دیدگاه نشانه-معناشناختی، در گفتمان ادبی خلسه زمانی شکل می‌گیرد که کنشها در وضعیتی فرعی قرار گیرند و جای خود را به شوِش، یعنی فرآیندی تنشی- عاطفی دهند که در […]

تحلیل نشانه – معناشناختی فرآیند تشخیص در گفتمان ادبی مطالعه موردی: پاچه خیزک نوشته صادق چوبک   پانته آ نبی ئیان دکتر حمیدرضا شعیری   در این پژوهش به مطالعه تشخیص به عنوان فرآیندی در درون گفتمان می پردازیم. مطالعه تشخیص، امری جدای از بافت گفتمانی نیست. این فرآیند، وابسته به پیوستار روایت است و […]