Tag: دکتر یوسف اباذری

پول در فرهنگ مدرن نوشته گئورک زیمل ترجمه یوسف اباذری اگر در جامعه شناسی بخواهند تفاوت میان دوره مدرن و قرون وسطا را به ایجاز بیان کنند، می توانند چنین بیان کنند: در قرون وسطا شخص عضوی بود که به اجتماع یا شهر یا انجمن فئودالی یا صنعتی تعلق داشت، شخصیت او با گروههای ذینفع […]

آشفتگی و بی معنایی نقدی بر کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی یوسف اباذری مراد فرهادپور فرهنگ امروز: متن حاضر نقد مشترک یوسف اباذری و مراد فرهادپور بر چاپ نخست کتاب ساختار و تاویل متن بابک احمدی است که در راستای بازخوانی تاریخ معاصر علوم انسانی کشور توسط فرهنگ امروز باز نشر داده می […]

ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس بازنشر فایل صوتی سخنرانی دکتر یوسف اباذری   با عنوانِ «ملاحظات جامعه‌شناختی دربارۀ مرگ و بیماران سرطانی؛ با نگاهی به آرای نوربرت الیاس» در انستیتو تحقیقات سرطان ایران (بهمن ۸۶)   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: ملاحظات جامعه شناختی دربارۀ […]

بررسی مفهوم غرب در گفتمان روشن فکران مشروطه خواه در قیاس با گفتمان روشن فکران دهه چهل هجری شمسی یوسفعلی اباذری منصوره خائفی ورود مدرنیته به ایران، با استعمار و دخالت های گسترده غربیان همراه بود. این همراهی در کنار سایر ویژگی های جامعه ایران، به برخوردها و نگرش های متفاوتی نسبت به مدرنیته و […]

فایل صوتی سخنرانی یوسف اباذری پیرامون کتاب نظم گفتار میشل فوکو این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی یوسف اباذری پیرامون کتاب نظم گفتار میشل فوکو کتاب نظم گفتار سخنرانی میشل فوکو در افتتاحیه درس گفتارهای وی در کلژدو فرانس می‌باشد صحبت‌های فوکو در این سخنرانی که در جهت آشنایی حضار و علاقمندان با […]

ماجرای مدرنیته یوسف اباذری بحت از مدرنیته حدود چهل سالی است که موضوع کتاب ها، مقاله ها، کنفرانس ها و … بوده است. در این مدت همه ابعاد مدرنیته کاویده شده و دیگر سخنی دربارۀ آن و نیز علم مدرن، سنت و … که تا به حال گفته نشده باشد باقی نمانده است. بنابر این […]

کلانشهر و حیات ذهنی نوشتۀ گئورک زیمل ترجمۀ یوسف اباذری پیچیده ترین مسائل زندگی مدرن از ادعای فرد برای حفظ استقلال و فردیت هستی خویش در برابر نیروهای سهمگین اجتماعی و میراث تاریخی و فرهنگ برونی و فن زندگی ناشی می شود. مبارزه با طبیعت که انسان ابتدایی می بایست برای حفظ موجودیت جسمانی خویش […]

مقالاتی از تئودور آدورنو   گزیده هایی از اخلاق صغیر نویسنده: تئودور آدورنو مترجم : لاجوردی، هاله مفهوم روشنگری نویسنده : آدورنو، تئودور و هورکهیمر، ماکس مترجم : فرهادپور، مراد نظریه فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی نویسنده : آدورنو، تئودور مترجم : فرهادپور، مراد صنعت فرهنگ سازی روشنگری به مثابه فریب توده ای نویسنده : […]

تخیّل معمولیِ باختین یوسف اباذری من صاحب چیزی نیستم مگر امر روزمرّه که هرگز نمی توان از آن جدایم ساخت. رمز و راز ناگشوده باقی می ماند یا از دست می گریزد یا در همین جا مأمن می گزیند، جایی که در آن هر چیز آن چنان که رخ می دهد، رخ می دهد. مارتین […]

بنیادگرایی بازار: تأملی در مبانی فلسفی مکتب بازار آزاد یوسف اباذری شماره ۳۱ مهرنامه/ مهر ۱۳۹۲   اقتصاد تجویزی بازار آزادیها هرجا پا گذاشته، زندگی مردمان را فرسوده است و میلیونها انسان را به انسان زائد بدل کرده است. دوره ظهور بازار آزاد و ایجاد انسانهای زائد را فقط میتوان با دوره پایان جنگ جهانی […]